Pataky Adrienn: Biopoétika a kortárs magyar költészetben
Irodalmi est

Online

2021.01.14. 18:00

Vissza

Az Art Anzix Színház Egyesület szeretettel meghívja Önt

Pataky Adrienn előadására:
Biopoétika a kortárs magyar költészetbenIdőpont: 2021. január 14. csütörtök 18:00
Helyszín: Online | Csatlakozás

Az előadás első része a biopoétika fogalmát járja körül. A biopoétika olyan szemlélet- és értelmezésmód, amely az élő, az élet felől közelít az irodalmi szövegekhez, például azzal foglalkozik, miként tekinthetünk élő és élettelen, állat és ember, természet és kultúra viszonyára vagy épp azzal, milyen hatást gyakorol a növények organikussága a költészet nyelvére. Az előadás második része a mai magyar lírára fókuszál, amely egyrészt érzékenyen reagál a kortárs jelenségekre (ökológiai válság, technicizált kommunikáció, robotok/hibridek), ugyanakkor klasszikus témákat is új megvilágításba helyez (emberi test működése, állatok, átváltozástörténetek). Megtudhatjuk, hogyan hasznosítható a biopoétika a verselemzésben: több példát, tendenciózus jelenséget vizsgálunk meg Tandori Dezső költészetétől Németh Zoltánén át Zilahi Annáéig, fókuszban a kérdéssel: miként érhető tetten az élet.

Pataky Adrienn az ELTE BTK-n szerezte PhD fokozatát, fő kutatási területe a modern és a kortárs magyar költészet. A Biopoétika a 20–21. századi magyar irodalomban című NKFIH (ELTE–DE) kutatási projekt résztvevője, az Irodalomtörténet és az Irodalmi Magazin folyóiratok szerkesztője. Első tanulmánykötete Szabad kötöttség. Szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból (2016) címmel jelent meg, következő szakkönyve 2021-ben várható.

További infók: http://aitk.hu/munkatarsak/pataky-adrienn/


Fotó: Czimbal Gyula

Az esemény létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.