Celtic Woman

Celtic Woman

Celtic Woman – Budapest Aréna

  1. november 10. este 8 óra

CELTIC WOMAN – A NemzetköziZeneiSzenzáció –

  • 4 milliókoncertjegyetadott el 23 országban 6 kontinensen
    • 10 millió CD / DVD eladás
    • Platinalemez 9 országban
    • 10 listavezető album
    • Hétszereslistavezető a világzeneiművészeiközött

A többplatinásnemzetközizeneiszenzációés 2017-es Grammy® jelölt CELTIC WOMAN bejelentette, hogyBudapestre is ellátogatnak a legújabbkoncertturnéjuk, a ‘Voices of Angels’ során a Budapest Arénába 2017. november 10-én, péntekeste.

A koncertsoránhallhatjuk  azangyalihangú Susan McFadden-t, Mairéad Carlin-t, Éabha McMahon-t és a lélegzetelállító Celtic (kelta) hegedűművészt, Tara McNeill-t, azegyütteslegújabbtagját. Azénekesekettehetségeszenészekéstáncosokkísérik, akikkivételesadottságaikkaléskirobbanóenergiájukkalegyújfajtafúziótadnakhozzá a többévszázadoszeneiéskulturálishagyományokhoz. Azangyalihangokatés a hangszeresvirtuozitástegyféktelenenergiájúcsapatkíséri, melyírtáncosokból, skótdudásokbóláll, valamintegyzeneiegyüttes, akikmindenfélehagyományoskeltahangszerenjátszanak, mint pl. bodhran (ír dob), ónsíp, buzukiésUileann-iduda.

A ‘Voices of Angels’ (Azangyalokhangja) címűlemezükrőltöbb dal is elhangzikmajd a koncerten. Azinspirálóélőzenekaroskoncertenbevetik a legújabbszínpadtechnikát, elbűvölőruhakölteményeket, remekkoreográfiátésegypazarösszeállítástazidőtlenírhagyományosés modern szokásokbólazegyüttesdíjnyertesegyedistílusában.

Fantasztikushangulatotígérnek a szervezők!

videó:

Jegyekittkaphatók:

 

Celtic Woman-ről:

A 2005-ben debütált ‘Celtic Woman’ kiváló, világszerteelismertzeneijelenség, melyÍrországgazdagzeneiéskulturálisörökségételeveníti meg. A figyelemreméltó 12 évestevékenységealattÍrországszámostehetségesénekesétészenészétállítottamárszínpadraésjárta be velük a világot.